Khay bộ

 Khay bộ 35x50/45-Line-Hoa trà  Khay bộ 35x50/45-Line-Hoa trà
569,000₫
 Khay bộ 35x50/45-Line-Sen hồng  Khay bộ 35x50/45-Line-Sen hồng
599,000₫