;

instagram 2

Hè đến có phượng
Phượng nở gọi hè sang.

Đẹp đến nao lòng thế này có ai bị xao xuyến không?

Còn ad, trái tim đã bị chinh phục.

#khăn_bàn_thêu_tay_đẳng_cấp #ninhkhuong